Trykkbølge

Shockwave er en akutstisk bølge som tilfører høy energi til smertepunktene. Den tilførte enerig påvirker tilhelning ,regenerering og de oppbyggende prosesser for sene og bløtdels vev ( muskler etc.) I mange tilfeller oppleves en umiddelbar smertereduksjon og behandlingen er uten bivirkninger.

 

Fordeler med trykkbølge behandling: 

* Rask og effektiv hjelp for smertebehandlingtrykkbølge skulder

* Økt beveglighet

* Ikke- invasiv behandling

* Langtids effekt

* Kun 3-5 behandlinger er nødvendig

 

Trykkbølge behandling benyttes mot følgende diagnoser: 

– Smerter i skullessenerbeh omr trykkbølge

– Smertefull skulder

– Smerter i kne

– Tennis/Golf albue

– Nakke- og rygg smerter

– Smerter i helen

 

Hvordan foregår trykkbølge behandlingen?

1. finne frem til smertepunkter ved palpasjontrykkbolgebehandling

2. Påføre gel

3. Tilføre shockwaves

Behandlingens hyppighet og antall behandlinger:

– En behandling tar ca 10 minutter

– Kun 3-5 behandlinger er nøfvendig med ukentlige intervaller