Bloggarkiver

God struktur og en fungerende ryggrad kan bedre immunsystemet!!

Et fritt og uforstyrret nervesystem har en stor innvirkning på funksjonen av ditt immunsystem og dens evne til å bekjempe stress og sykdom.

Alle våre organer, kjertler, muskler og vev styres av nervesystemet. Våre kjertler, som befinner seg flere steder i kroppen, og vårt organsystem styres av vårt immunsystem.

Nervesystemets vitalitet påvirker mage og tarm, milten og beinmargens funksjon.

Ryggraden, skjelettet og vevet som omringer, beskytter ryggmargen for bla mekanisk trykk.

Ryggraden etterstreber å opprettholde en spesifikk struktur. Deviasjoner/avvikelser fra denne meget spesifikke strukturen forstyrrer immunsystemet og dens evne til å respondere og anpasse seg mot stress.

Det er et generelt problem i dagens samfunn at vi sitter for mye og er for lite aktive. Når vi går til treningsstudio er vi mer opptatt av å se bra ut enn å tenke på god holdning og å opprettholde en bra struktur.

nervesystem og organer

Senere forskning viser at nervesystemet kontrollerer vårt immunsystem og kan ha en avgjørende betydelse for immunsystemets kapasitet for å håndtere eller bekjempe stress og sykdom.

Hva påvirker immunsystemet? ALT vi gjør påvirker !!- vi påvirker det enten positivt eller negativt.

” Det er viktig å holde ryggraden frisk og ikke gå rundt med nervepåvirkninger. Er nervesystemet påvirket negativt gjennom blokkeringer, muskel og ledd smerter så går immunsystemet over i en flukt og kamp modus hvor det sympatiske nervesystemet aktiveres. (det samme som skjer ved en stress-respons). Våre stress-kjertler frigir stresshormoner som vi normalt behøver for å få energi. Over tid vil dette føre til tretthet og utmattelse.” – Dr. Steven Klayman.

Det er viktig å reversere og/eller forebygge dette for å få et velfungerende immun- og nervesystem:

1. Fysisk aktivitet som har som utgangspunkt å trene funksjon og gjenskape god holdning og struktur.
2. Yoga, meditasjon og stress-reduserende aktiviteter.
3. Riktig kost og vann (ikke sukker, stivelsesrike matvarer)
4. Forebyggende behandling som kan åpne det blokkerte nervesystemet.
5. God arbeidsstilling

“Look well to the spine for the cause of disease.” -Hippocrates

healty spine
Pustens Betydelse

Har du tenkt på hvordan et barn puster?  Hver gang barnet puster in så heves og senkes magen, dette er et tegn på at barnet puster med diafragmen(mellomgulvet).    Pust                                                                           

Om du kjenner deg igjen i de fleste voksne så tendere du til å fylle bare den øvre delen av brystet når du puster in og da bruker du ikke diafragmaen når du puster. Puster du slik så fører dette til spenninger og utmattelse. En av de mest viktigste måtene å bibeholde god helse på samt produsere mer energi og mindre stress i kroppen, er å puste med diafragmane(mellomgulvet).  Prøv dette: Pust dypt in og kjenn hvordan magen fylles med luft så slipper du pusten rolig ut. Har du problemer med å få luft ned i magen så legg deg på gulvet med ansiktet ned og pust dypt in slik at magen trykkes ned mot gulvet. Gjør dette ca 10 ggr hver dag og kjenn hvor naturlig og lett det er å puste med diafragmen. Dette vil gi deg mer energi og redusert spenning og gi deg en bedre mental utholdenhet. 
Kroppsholdning

Holdning:  den stilling kroppen holdes i er ekstremt viktig for en god helse. Når kroppen synker sammen og skuldrene faller frem vil dette føre til at hodet flyttes framover. (se bildet ) I denne stillingen tillates ikke normal pust gjennom diafragma(mellomgulvet).

Resultatet av en dårlig holdning og nedsatt pustemønster kan gi nedsatt energi, gi fysiske konsekvenser som feilstilling i ryggvirvlene,  muskel stivhet/smerter og kramper. De vanligste plagene vi ser som et resultat av dette feilmønster er symptomer fra nakke, skuldre og hodepine med mer.

kroppsholdning

Har du merket at når du puster gjennom diafragma (magen),  så blir ryggraden mer rett, skuldrende dras naturlig tilbake og hodet rettes opp?  Energifremmende pusting og god holdning  går ofte hånd i hånd.

Bli bevisst på hvordan du holder kroppen din og hvordan du puster. Du kommer å merke at når du har lite energi så tenderer du å synke sammen og falle ned med hodet. Finner du deg i denne posisjonen bare begynn å puste med diafragmaet/magen og løft hodet opp gjennom å forestille deg en tråd på toppen av hode som drar ryggradene og nakken  rett og inn i riktig stilling.

Når du blir bevisst på måten du puster og din holdning så kommer du å merke av dine muskelspenninger og spenninger i visse deler av kroppen. Her kan behandling av muskel og skjelettapparatet gi deg en bra begynnelse på din vei til en mer optimal holdning.

Naprapaten kan gjenopprette en god bevegelse i ryggvirvlene samt jobbe dypt med dine muskler slik at det blir lettere å gjenskape en god holdning. Diafragmaen sitter i mellomgulvet som er en del av brystryggen. Det blir viktig å gjenskape normal bevegelse i dette området slik at kroppen bli mer mottagelig for den nye holdningen du forsøker å skape.