For bedrifter

Hvorfor Naprapati?
Smertetilstand og stivhet i rygg, nakke, skuldre er vanlige fenomen og oppleves ofte daglig, spesielt i forbindelse med arbeid. Årsakene er som oftest mye stillesittende arbeid, monotone arbeidsoppgaver, tunge løft, dårlig ergonomi og stress.

Fjorårets rapport «Et muskel- og skjelettregnskap» slår fast at 75 prosent av oss opplever muskel- og skjelettskader, sykdommer og plager (MUSSP) i løpet av en måned. MUSSP står for 46 prosent av det totale sykefraværet i Norge og over 50 prosent mener at plagene er arbeidsrelaterte. Det er derfor ingen tvil om at dette er det som «plager flest og koster mest».

Muskel og skjelettplager en den vanligste årsaken til sykemelding og uføretrygd. Statistikker viser at over 50 % av erstattede sykepengedager kommer fra muskel- og skjelettplager.
Dette koster bedriftene store summer årlig i form av høyt sykefravær, dårlig arbeidsmiljø og mindre effektivitet.
Å ha en sykemeldt ansatt viser seg i snitt å koste en bedrift rundt 2900 kroner per dag (NHO 2003).

Den ansatte er bedriftens viktigste ressurs. Det er viktig å ivareta tiltak som gjør at den ansatte skal trives på arbeidsplassen og ha en optimal helse. Et hvert tiltak for at personalet skal trives og fungere bra i sitt arbeid er en lønnsom investering. Arbeidsskader er en stor utgift framfor alt regnet i menneskelige lidelser, men også bedriftsøkonomisk. For at den ansatte skal kunne yte 100% under sin arbeidsdag så kreves optimal funksjonalitet i både kropp og sinn. Smerter kan virke veldig forstyrrende på konsentrasjonen og er med på å hemme arbeidspresentasjonen og hindrer for et optimalt resultat.

Sarpsborg Naprapatklinikk kan skreddersy et tilbud som passer til den enkelte bedrifts ønsker og behov. Vi kan komme til bedriften med en bærbar behandlingsbenk og behandle på stedet, eller den ansatte kan kontakte oss for både akutt-timer eller ordinær timebestilling. Ønsker bedriften faste tider for behandling så kan også dette tilpasses.

Observer at de fleste store forsikringsselskap dekker naprapatbehandlinger. Trykk her for mer informasjon.