God struktur og en fungerende ryggrad kan bedre immunsystemet!!

Et fritt og uforstyrret nervesystem har en stor innvirkning på funksjonen av ditt immunsystem og dens evne til å bekjempe stress og sykdom.

Alle våre organer, kjertler, muskler og vev styres av nervesystemet. Våre kjertler, som befinner seg flere steder i kroppen, og vårt organsystem styres av vårt immunsystem.

Nervesystemets vitalitet påvirker mage og tarm, milten og beinmargens funksjon.

Ryggraden, skjelettet og vevet som omringer, beskytter ryggmargen for bla mekanisk trykk.

Ryggraden etterstreber å opprettholde en spesifikk struktur. Deviasjoner/avvikelser fra denne meget spesifikke strukturen forstyrrer immunsystemet og dens evne til å respondere og anpasse seg mot stress.

Det er et generelt problem i dagens samfunn at vi sitter for mye og er for lite aktive. Når vi går til treningsstudio er vi mer opptatt av å se bra ut enn å tenke på god holdning og å opprettholde en bra struktur.

nervesystem og organer

Senere forskning viser at nervesystemet kontrollerer vårt immunsystem og kan ha en avgjørende betydelse for immunsystemets kapasitet for å håndtere eller bekjempe stress og sykdom.

Hva påvirker immunsystemet? ALT vi gjør påvirker !!- vi påvirker det enten positivt eller negativt.

” Det er viktig å holde ryggraden frisk og ikke gå rundt med nervepåvirkninger. Er nervesystemet påvirket negativt gjennom blokkeringer, muskel og ledd smerter så går immunsystemet over i en flukt og kamp modus hvor det sympatiske nervesystemet aktiveres. (det samme som skjer ved en stress-respons). Våre stress-kjertler frigir stresshormoner som vi normalt behøver for å få energi. Over tid vil dette føre til tretthet og utmattelse.” – Dr. Steven Klayman.

Det er viktig å reversere og/eller forebygge dette for å få et velfungerende immun- og nervesystem:

1. Fysisk aktivitet som har som utgangspunkt å trene funksjon og gjenskape god holdning og struktur.
2. Yoga, meditasjon og stress-reduserende aktiviteter.
3. Riktig kost og vann (ikke sukker, stivelsesrike matvarer)
4. Forebyggende behandling som kan åpne det blokkerte nervesystemet.
5. God arbeidsstilling

“Look well to the spine for the cause of disease.” -Hippocrates

healty spine