Dry Needling

Dry needling er en behandlingsform som vi bruker nåler for å komme dypt in i muskulaturen som noen ganger blir vanskelig å nå med hendene.

Myofasciell smerte/triggerpunkter er spente muskelstrenger som årsaker lokale og eller utstrålende smerter til et spesifikt område som er karakteristisk for triggerpunktet.

Disse triggerpunktene kan fort og effektivt behandles men hjelp av dry needling teknikken.

 Når man med nålen treffer triggerpunktet i den spente muskelen, opplever man en så kaldt ”lokal twitch response” som er en rask sammentrekning av myofibrillene. Denne responsen før til at muskelen blir helt avslappet.

Dry needling skiller seg fra tradisjonell akupunktur hvor man benytter kroppens meridianer som utgangspunkt for behandlingen. Det finnes mange ulike teknikker med ulike navn som periostal needling, biochemical needling, intra muskulær stimulering (IMS), superfiscial dry needling.